Reflectie

Persoonlijke reflectie

 • De tijd die zat tussen het besluit om het Gamechange Café als afstudeeropdracht te kiezen en het eerste Gamechange Café was te kort. Deze beslissing had ik eerder moeten nemen. Hierdoor had ik namelijk meer na kunnen denken over mijn aanpak en bijvoorbeeld een beter doordachte enquête kunnen opstellen voor de eerste editie.
 • Ik had bij sommige zaken eerder de “waarom-vraag” moeten stellen. Het einddoel van hetgeen wat ik aan het ontwikkelen was had ik daarmee beter voor ogen kunnen houden. Zo heb ik bijvoorbeeld veel tijd gestoken in de eerste terugkijk-video zonder voldoende na te denken over de prioriteit van dit aspect van het Café.
 • Mijn grootste leerpunt zit in het feit dat ik alle onderdelen meteen perfect voor elkaar wilde hebben; dat is natuurlijk onmogelijk. Hierdoor heb ik constant elk onderdeel een klein beetje beter gemaakt. Als ik op het proces terugkijk had ik mij beter per onderdeel kunnen focussen, iets helemaal kunnen afmaken en dan door kunnen gaan naar een volgend aspect van het totale project.
 • De enquêtes zijn belangrijker dan ik mij in de eerste instantie besefte. Ik had bij nader inzien meer respondenten en beter doordachte vragen willen hebben. Tijdens het reflecteren op de feedback van de gasten werd namelijk snel duidelijk dat dit erg waardevolle informatie was. Een betere vraagstelling en meer respondenten had deze informatie wellicht nog waardevoller gemaakt.
 • Tijdens het afstuderen had ik mij meer moeten focussen op het afstuderen en minder op de “kleine klussen” die ik ernaast moest doen. Ik merkte dat ik mijzelf vaak vertelde “eventjes dit afmaken en dan ga ik verder bloggen”. Dit was contra-productief en ik had dus ook vaker nee moeten zeggen.
 • Hoewel ik voor mijn doen al relatief veel heb gedelegeerd heb tijdens dit project, had ik bij nader inzien meer zaken kunnen delegeren zodat ik mij beter had kunnen richten op aspecten van het onderzoek met een hogere prioriteit.
 • Tijdens de Café’s merkte ik dat ik de rol van stage-manager én director én cameraman op me nam. Die eerste twee taken heb ik gelukkig relatief snel kunnen delegeren.
 • Vanaf het begin had ik meer prioriteit moeten geven aan de marketing, zowel on- als offline. Daarna had ik deze zaken ook consistenter moeten posten/versturen/ophangen, in samenwerking met de rest van het team.

Desondanks de relatief kritische reflectie hier boven ben ik blij met de resultaten die ik in 5 maanden heb geboekt. Mijn kennis op alle gebieden van het produceren en registreren van een live evenement zijn veel vooruit gegaan en ik ben zelf ook erg tevreden over de professionaliteit van het laatste Gamechange Café. Daarnaast merk ik weer aan mijzelf dat, desondanks het organiseren van een evenement erg veel tijd kost, het mij ook enorm veel energie oplevert. Er is een soort kick die ik krijgt als een hele zaal geboeid zit te luisteren en soms zelfs hardop mee praat. Vooral omdat ikzelf best een grote verantwoordelijkheid draag.

Afstudeerverslag in blog-vorm

Dit is een korte opsomming met onderdelen waar ik tegenaan liep of die meer tijd hebben gekost dan ik in eerste instantie dacht. Deze informatie geeft mijn coach meer inzicht in de obstakels die ik tegen kwam qua verslaglegging. Ook kan het studenten in een eerder stadium van hun afstuderen inzicht geven in mogelijke knelpunten met betrekking tot het  afstuderen met een blog.

 • Het bepalen van de structuur van dit blog heeft veel tijd gekost. Dit kon ook pas goed gebeuren nadat ik er een tijdje mee had gewerkt. In het beginstadium wist ik namelijk niet waar ik precies behoefte aan had. Dit zou ik echter wel zo snel mogelijk vastleggen.
 • De structuur van de blogposts zelf moest ook worden ontwikkeld. Dit heeft ook enige tijd gekost waardoor ik een gedeelte van de posts opnieuw heb moeten schrijven.
 • Wanneer ik een post schrijf is het moeilijk om te bepalen in welke tijd ik deze moet schijven (kijk ik terug? Blik ik vooruit?) Vooral posts die ik achteraf heb geschreven brachten daardoor verwarring.
 • Wanneer ik een blogpost schrijf doe ik dat rechtstreeks in WordPress. Daardoor heb ik geen goede spellingchecker bij hand tijdens het schijven van mijn blog.
 • Ik heb te laat besloten om een blog te maken i.p.v. een verslag. Daardoor heb ik niet eerst een goede structuur kunnen ontwikkelen om deze vervolgens te vullen. Ook daardoor heb ik veel blog posts in de verleden tijd moeten schijven.
 • Multimediale producten maken kost normaal al veel tijd. Wanneer het product echter nog in de concept-fase zit en dus nog moet worden bedacht en ontwikkeld, dan brengt dit de productietijd met zich mee die aanzienlijk hoger is.
 • Het Gamechange Café is een nieuw evenement. Naast dat de multimediale invulling wordt ontwikkeld, is de talkshow dus ook zelf nog in ontwikkeling. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook tijd besteed aan het herontwerpen van het programma.
 • APA-normen zijn moeilijk toe te passen omdat ik mijn meeste informatie uit gesprekken en praktijkervaring haal. Daarnaast is het toepassen van de APA-norm lastig vanwege het medium dat ik heb gekozen (deze blog).
 • Het schijven van een conclusie wil ik niet op de conventionele manier doen, maar middels meerdere infographics. Zo is het resultaat van mijn onderzoek veel bruikbaarder voor TriMotion. Ik kan hierdoor echter moeilijk een volledige concept-conclusie maken omdat dit meer tijd in beslag neemt.

Wanneer er meer vragen zijn, mag je altijd contact met mij opnemen. Dit kan via: marc.v.weeren@gmail.com.