Conclusie

Het werk dat ik de afgelopen maanden verzet heb leidt uiteindelijk tot de beantwoording van de hoofdvraag “op welke manier kan een multimediale strategie het concept Gamechange Café positief beïnvloeden?” die tijdens mijn onderzoek centraal stond. Hier kom ik onderaan deze pagina op terug. Daarvoor wil ik nog kort terugkomen op de deelvragen die leidend zijn geweest voor mijn onderzoek en afstudeerproducten.

Inzet multimediale middelen

Het eerste deel van mijn onderzoek richtte zich vooral op de brede vraag welke multimediale middelen mogelijk ingezet kunnen worden om het concept Gamechange Café te versterken. Deze middelen zijn onder andere live streaming, visuele ondersteuning tijdens de talkshow, een video-aankondiging, terugkijk video’s, video reportages over hoofdgasten, social media uitingen, drukwerk zoals posters en flyers, fotografie, professioneel licht en geluid, live muziek voor, tijdens en na het Café, interactie met het publiek, een huisstijl, een mailing lijst, een website en een blog.

De behoefte van de doelgroep

Nadat ik had verkend welke middelen beschikbaar waren, was het van belang om er achter te komen waar de behoefte van de doelgroep lag. Hier kwam al snel naar voren dat een aantrekkelijke aankleding van het podium zeer wordt gewaardeerd door het publiek. Professioneel licht en geluid mag daar ook niet ontbreken. Vooral goede verstaanbaarheid van de sprekers is erg belangrijk om irritatie bij bezoekers te voorkomen; de problemen hiermee hebben we dan ook zo snel mogelijk opgelost Een videoreportage als introductie vlak voor de hoofdgast opkomst zorgt voor een originele introductie en bezoekers krijgen meteen een beeld bij de werkomgeving van de hoofdgast. Zo wordt het ijs ook direct gebroken en kan de presentator aanhaken op de reportage met een eerste vraag. De zaal reageerde dan ook telkens merkbaar op de reportage. Uit enquêtes is gebleken dat de bezoekers graag op de hoogte gehouden willen worden via e-mail of Facebook. Uit de YouTube statistieken blijkt ook dat er behoefte is aan video content. In totaal zijn in minder dan 5 maanden tijd 924 weergaven met een totaal van 2.184 minuten aan video bekeken. Tijdens de vierde editie van het Gamechange Café keken 31 mensen mee via de live stream. Die hoeveelheid komt in de buurt bij het totale aantal gasten dat daadwerkelijk aanwezig is. Dit geeft aan dat ook daar behoefte is.

De doelen van TriMotion

TriMotion had een hele duidelijke behoefte aan een multimediale invulling van het GC Café. De achterliggende doelen waren onder andere om met beperkte middelen een zo interessant en interactief mogelijk programma in elkaar zetten. Op deze manier wordt het voor de bezoekers een stuk interessanter en kunnen de “gamechangers”, oftewel de hoofdgasten, hun verhaal sterker naar voren brengen. TriMotion dacht zelf bijvoorbeeld aan een live ­uitzending en video­items voor, tijdens en na het Gamechange Café. Na het testen en evalueren van een aantal middelen zijn we er samen achter gekomen dat specifieke multimediale middelen wel en sommige niet geschikt zijn om de doelen van TriMotion te behalen. Daar ga ik hieronder verder op in.

Maximaal resultaat, minimale middelen

Om dit met minimale tijd en middelen te bewerkstelligen heb ik onderzocht hoe de multimediale aspecten zo efficiënt en goedkoop mogelijk kunnen worden bereikt. Ook heb ik zoveel mogelijk al beschikbare middelen gebruikt. De minimale eisen die aan de onderdelen worden gesteld kan je terugvinden op de infographic pagina.

Conclusie

Het concept Gamechange Café is positief te beïnvloeden door gebruik te maken van multimediale middelen. Dit komt doordat dit bijdraagt aan een professionele uitstraling en een groter bereik. Er dragen meer mensen bij aan de discussie waardoor een breder perspectief ontstaat. De resultaten uit de enquêtes benadrukken deze bevindingen nog eens. De beoordeling van het Gamechange Café is namelijk van een 8,3 naar een 9,4 gestegen. Door het licht en geluid tijdens het Gamechange Café bij te sturen en te regelen creëren we een mate van professionaliteit. We hebben namelijk veel positieve reacties ontvangen op het gebied van de live audio. Ook de statistieken van Livestream, Facebook en YouTube kanalen bevestigen dat met een relatief laag budget een groot bereik kan worden behaald.

Aanbevelingen

  • Ik raad aan om geen “hevig geproduceerde” terugkijk-video te maken na afloop van het Café. Dit in verband met de enorme hoeveelheid aan bestanden en werk die met het achteraf produceren ervan gemoeid zijn. Mocht er wel gekozen worden voor een terugkijk-video, dan is het het het meest efficiënte is om live te schakelen tussen meerdere camera’s, de audio goed op te nemen en meteen na het Café de terugkijk video online te zetten; de belangrijkste bron daarvoor is dan de live stream.
  • Een levendige Facebookpagina onderhouden is ook aan te raden. Geef daarop updates over de sprekers en onderwerpen van de komende talkshows. Op deze manier creëer je vooraf reeds een grotere betrokkenheid bij de komende talkshow, en zorg je ervoor dat er alvast reuring ontstaat bij het potentiële publiek.
  • Met marketing op social media en dan vooral via Facebook is nog meer resultaat te behalen dan nu het geval is. Daarom is het aan te raden om onderzoek te doen naar Facebook-promotie die een groot effect heeft en daar vol op in te zetten. Ook vooral door consistenter posten van relevante informatie kan winst worden behaald. De overweging om een aparte Gamechange Café Facebook pagina aan te maken, in plaats van gebruik te maken van de TriMotion pagina, moet ook opnieuw worden gemaakt.
  • Ook met offline marketing middelen zoals de inzet een poster kan nog veel vooruitgang worden geboekt. Vooral beter en simpeler design van de poster met een goed doordachte verspreiding raad ik aan.
  • Op video gebied kan ik aanraden de video’s nóg korter te maken waar mogelijk. Tijdens het Café en aan de YouTube statistieken kan je namelijk merken dat lange video’s veelal niet worden afgekeken. Ook moet er in de gaten worden gehouden hoeveel procent van de kijkers de video’s bekijkt met een mobiel device. Wanneer dit percentage erg hoog komt te liggen is het aan te raden om de YouTube annotaties te schappen of te her-ontwerpen.
  • Om alle multimediale uitingen overzichtelijk te presenteren en te archiveren raad ik aan om een website te ontwikkelen. Het liefste met een API koppeling naar de Facebook evenementen.

Discussie

Bovenstaande conclusie is vooral gericht op het Gamechange Café. Een afsluiting met actieve sessie zal namelijk niet in elke talkshow veel toevoegen. Overweeg dus bij elk multimediale aspect of deze ook passend is bij een ander evenement. Mijn conclusies met betrekking tot de beroepsproducten zijn ook specifiek en vooral passend binnen TriMotion. Dit komt omdat de producten door TriMotion met minimale tijd en middelen kunnen worden gerealiseerd. Bij een ander bedrijf kan dit bijvoorbeeld meer tijd en geld kosten door het gebrek aan materialen en/of kennis.