Aanpak

Dit onderzoek, gericht op het ontwerpen van een multimediale strategie, is erg praktijk gericht. Bijna alle aspecten van mijn onderzoek bestaan in het begin uit een klein deel desk-research. Daarna ga ik de praktijk in door plannen uit te voeren en hypotheses te testen. Het uitvoeren en testen kan ik in totaal vier keer doen tijdens mijn afstudeerperiode. Het Gamechange Café vindt namelijk elke tweede woensdag van de maand plaats en mijn afstudeer periode omvat vijf maanden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met tijd om de resultaten te verwerken via deze blog. De data waarop Gamechange Café plaats vindt zijn 9 december, 13 januari, 10 februari en tot slot 9 maart.

Hoofd- en Deelvragen

Hoofdvraag

Op welke manier kan een multimediale strategie het concept Gamechange Café positief beïnvloeden?

Deelvragen

1. Welke multimediale middelen kunnen mogelijk ingezet worden?

2. Aan welke multimediale middelen heeft de doelgroep behoefte?

3. Welke doelen heeft TriMotion opgesteld met betrekking tot het Gamechange Café?

4. Hoe kan het resultaat worden gemaximaliseerd met minimale tijd en middelen?

[Mirror Download Link 01] Plan-van-Aanpak_Gamechange-Café_V3.1
[Mirror Download Link 02] Plan-van-Aanpak_Gamechange-Café_V3.1
[Mirror Download Link 03] Plan-van-Aanpak_Gamechange-Café_V3.1
Download PVA